روش ثبت نام تسهیلات مسکن

Icon

ثبت نام و پرداخت هزینه

ابتدا فرم مشخصات مشتریان را پر کنید.

دریافت تسهیلات بصورت آنلاین

مدارک را آپلود و وجه را واریز نمایید.

انجام شد!

اوراق تسهیلات حداکثر ظرف 72 ساعت تحویل داده می شود.

آخرین خبرها